Specialist in arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsvraagstukken

Laming Interim Management, Advies en Coaching ondersteunt en helpt arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsintermediairs (uitzendorganisaties, sw-bedrijven, UWV WERKbedrijven,
Gemeentelijke Sociale Diensten en re-integratiebureaus) bij het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen en het optimaliseren van hun bedrijfs- en werkprocessen.
lees verder »

 • Ervaring en expertise in de arbeidsbemiddelingbranche.
 • Actuele kennis van brancheontwikkelingen.
 • ‘Thuis’ in de regionale arbeids- en bedrijvenmarkt en bruikbare netwerkcontacten
  met profit- en non-profitorganisaties.
 • Deskundigheid in proces-, project-, veranderings- en performancemanagement.
 • Integrale aanpak van ‘operatie’ en ‘commercie’ en een voelbare beweging van ‘denken’ naar ‘doen’.
 • Sparringpartner op niveau waardoor alternatieven en kansen kunnen worden benut.
 • Geen belangenverstrengeling en geen carrièredoel binnen uw bedrijf omdat opdrachten
  op tijdelijke basis worden uitgevoerd
  .
 • Zeer concurrerende, open en transparante tarifering waardoor inhuurkosten calculeer-
  én beheersbaar zijn.
 • Hoge productiviteit.
 • Uitvoering van opdrachten op basis van meetbare kwantitatieve en kwalitatieve criteria.